Έγκριση υπογραφής Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ του ήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης, της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Εμπόρων Νομού Θεσσαλονίκης (Ο.Ε.Ε.Θ.), του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.) και της Πανελλήνιας Αναπτυξιακής Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Ο.Ε.Ε.Θ. – Σ.Ε.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

103

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: