Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 και ένταξη της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΕΖΟΡΟΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΛΚΙΔΗ» με αριθμ. μελ. 31/2015. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της ανωτέρω μελέτης, προεκτιμούμενης αμοιβής 17.563,48 € με Φ.Π.Α.

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: