Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης είκοσι τριών (23) επιπλέον ατόμων, μέσω του προγράμματος επιχορήγησης του Ο.Α.Ε.Δ., για την απασχόληση 16.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 - 67 ετών.

Αριθμός Απόφασης:

30

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: