Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα της τροποποίησης της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β

Αριθμός Απόφασης:

075

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

26/04/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: