Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της υπ’ αριθ. 6888/10-10-2016 απόφασης ένταξης, της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο»

Αριθμός Απόφασης:

18

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

19/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: