Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της υπ’ αριθ. 7783/04-11-2016 απόφασης ένταξης, της συγχρηματοδοτούμενης πράξης με τίτλο: «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με Παράρτημα ΡΟΜΑ», με κωδικό ΟΠΣ 5001675, του Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020.

Αριθμός Απόφασης:

145

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

13/05/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: