Έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+ 2014-2020.

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

06/04/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: