Έγκριση υποβολής επικαιροποιημένου τεχνικού δελτίου της υπ’ αρ. 11879/22.10.2021 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο " ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ & ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ «ΚΑΡΑΠΑΝΤΣΕΙΟ " - ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ06 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Αστική Αναζωογόνηση.

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

10/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: