Αποδοχή μελέτης με τίτλο «Τοπογραφικές αποτυπώσεις αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης» (αρ. μελ. 3/2023), προεκτιμώμενης αμοιβής 37.181,96€ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: