Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς- Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς- Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις»

Αριθμός Απόφασης:

107

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: