Έγκριση Εκθέσεων Πεπραγμένων και Διαχειριστικών Απολογισμών του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Αριθμός Απόφασης:

106

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: