Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «Ολοκληρωμένο Σύστημα Δράσεων Προαγωγής και Αγωγής της Υγείας του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης για την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας και των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής στους Εφήβους», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυν

Αριθμός Απόφασης:

392

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: