Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στο Πολυϊατρείο του &ήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης », στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Β.

Αριθμός Απόφασης:

23

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

27/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: