ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ P.O.S. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός Απόφασης:

017

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

24/01/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: