Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», Άξονας Προτεραιότητας: Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου, Κατηγορία Πράξης «Δράσεις για τον πολιτισμό στην εκπαίδευση» (κ

Αριθμός Απόφασης:

298

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: