Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 - 13» και στον τομέα παρέμβασης 3.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Αριθμός Απόφασης:

172

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: