Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020 στην από 11/12/2015 υπ’ αριθ. 302200/ΜΑ5726 πρόσκληση της Κοινής Γραμματείας του INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020 της Διαχειριστικής Αρχής Προγραμμάτων Συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομίας

Αριθμός Απόφασης:

031

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

07/02/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: