Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο προτεινόμενης πράξης: «Δίκτυο πόλεων και φορέων με στόχο την υιοθέτηση της χρήσης ανοικτών δεδομένων ως μέσου ενίσχυσης της ένταξης των κοινοτήτων ΡΟΜΑ» στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020».

Αριθμός Απόφασης:

244

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

26/07/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: