Εγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο Προτεινόμενης Πράξης: «DYNAmIC – Dynamic Accessible Inclusive Cities» στο πλαίσιο του διακρατικού προγράμματος URBACT ΙΙ, και της θεματικής προτεραιότητας «Πόλεις χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς».

Αριθμός Απόφασης:

96

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: