: Έγκριση Υποβολής Πρότασης με τίτλο προτεινόμενης πράξης: «Φυτεμένα δώματα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και της ποιότητας της ζωής στη λεκάνη της Μεσογείου » στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «LIFE»,υποπρόγραμμα « Δράση για το κλίμα»

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

21/08/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: