Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση οδού Ελ. Βενιζέλου από Λεωφόρο Δενδροποτάμου εως Κυρίμης», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» με Κωδικό Πρόσκλησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο. 2021 και αρ. Πρωτ. 4410

Αριθμός Απόφασης:

351

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: