Εξειδίκευση της πίστωσης για την επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου του Δήμου μας.

Αριθμός Απόφασης:

350

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

13/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: