Έγκριση υποβολής συμπληρωματικού αιτήματος για την πρόσληψη τριών (3) επιπλέον ατόμων, μέσω του προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ.

Αριθμός Απόφασης:

222

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: