Χορήγηση εξουσιοδότησης στον δικηγόρο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, κ. Χρίστογλου Αντώνιο.

Αριθμός Απόφασης:

223

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: