ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ.ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ–ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ.Μελ.:100/2017).

Αριθμός Απόφασης:

284

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

08/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: