Εισαγωγή στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, διαδικασίας για «υλοποίηση πράξεων με Ίδια Μέσα» και υποβολή αιτήματος επέκτασης της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με επιβεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Γ.

Αριθμός Απόφασης:

97

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: