«Εισήγηση για έκδοση απόφασης αναστολής εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, που αφορά την ανέγερση νέων οικοδομών για ένα (1) έτος, σε τμήμα της Π.Ε. 4 της Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, η οποία θα συμπληρώνει τη με αρ.90/2022 απόφαση Δ.Σ.»

Αριθμός Απόφασης:

153

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: