Σημειακή Τροποποίηση της με αριθμό 126/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανταποδοτικά τέλη) έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: