Εισήγηση για λήψη απόφασης περί συγκρότησης επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στον Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους”

Αριθμός Απόφασης:

070

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

08/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: