Εισήγηση για παράταση ισχύος και για το έτος 2017 της ΑΔΣ 332/2015 τελών διαφήμισης

Αριθμός Απόφασης:

205

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: