Εισήγηση για την επιβολή Ανταποδοτικών Τελών για το έτος 2017

Αριθμός Απόφασης:

204

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

23/10/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: