: Εισήγηση για παράταση ισχύος και για το έτος 2022 των ΑΔΣ: 1. 292/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών διαφήμισης έτους 2019), 2. 293/2018 (Καθορισμός συντελεστών Τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου έτους 2019) 3. 295/2018 (Καθορισμός συντελεστών ΤΑΠ έτους 2019)

Αριθμός Απόφασης:

282

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: