Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης σε τακτική υπάλληλο και αιρετό του Δήμου μας, λόγω έγερσης αγωγής εκ μέρους τρίτου κατ΄ αυτών [άρθρο 52 του ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τ. Α΄, όπως ισχύει], για ζήτημα που αφορά στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Αριθμός Απόφασης:

283

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: