Εισήγηση για τη διατύπωση γνώμης από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης για την έναρξη της διαδικασίας εκμίσθωσης του με αριθμό 29 δημοτικού αγροτεμαχίου

Αριθμός Απόφασης:

09

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: