Επιλογή σεναρίου της Β’ Φάσης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΤΧΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ», αρ. μελ. 135/2018 ‘

Αριθμός Απόφασης:

08

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: