Εισήγηση για την έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου (ΟΤΚΖ) με προφορική πλειοδοτική δημοπρασία βάση του Π.Δ.. 270/1981.

Αριθμός Απόφασης:

033

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: