«Έγκριση για κάλυψη δαπάνης ταφής άπορου πολίτη».

Αριθμός Απόφασης:

032

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/02/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: