Εισήγηση για την επιβολή Τελών Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου για το έτος 2018.

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

11/10/2017

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: