Εισήγηση για την επιβολή Τελών Χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου για το έτος 2019

Αριθμός Απόφασης:

236

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: