Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΥΛΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ: 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ»(Αρ. Μελ.: 115/2017)

Αριθμός Απόφασης:

235

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

30/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: