Εισήγηση για την σημειακή τροποποίηση της με αριθμό 271/2022 Απόφασής Οικονομικής Επιτροπής.

Αριθμός Απόφασης:

336

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

05/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: