Εισήγηση για τον καθορισμό συντελεστών για την επιβολή ανταποδοτικών Τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για το έτος 2018 (μετά από ακύρωση της ΑΔΣ 302/2017).

Αριθμός Απόφασης:

012

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

18/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: