Εισήγηση για τον καθορισμό συντελεστών για την επιβολή ανταποδοτικών Τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για το έτος 2021

Αριθμός Απόφασης:

324

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

13/10/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: