Εισήγηση για τον καθορισμό συντελεστών για την επιβολή ανταποδοτικών Τελών (καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

271

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

17/10/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: