Εισήγηση για τον με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενης συνιδιοκτησίας κατά 50% έκαστος των Aλβανού Χριστίνας του Κωνσταντίνου και Καζαντσίδη Νικολάου του Κωνσταντίνου βάσει της 70/239/2022 Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου).

Αριθμός Απόφασης:

56

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: