Εισήγηση για τον με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης της συνιδιοκτησίας κατά 50% έκαστος των Παπαδοπούλου Πελαγίας του Κωνσταντίνου και του συζύγου της Παπαδόπουλου Ιωάννη του Σάββα βάσει της 70/2003 Πράξης Εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου).

Αριθμός Απόφασης:

57

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

13/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: