Εισήγηση για τον με εξωδικαστικό συμβιβασμό καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας της Παυλίδου Βαρβάρας του Αναστασίου της με αριθμό 70/12/2004 Διορθωτικής Πράξης Εφαρμογής συνοικισμού Δενδροποτάμου (σήμερα συν/μου Αγ. Νεκταρίου).

Αριθμός Απόφασης:

59

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: