Εξειδίκευση των πιστώσεων για την επιχορήγηση των Ναών , Αθλητικών - Πολιτιστικών Συλλόγων και Σωματείων του Δήμου μας, εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2022.

Αριθμός Απόφασης:

58

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

28/02/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: