Εισήγηση περί της εισαγωγής οφειλέτη του Δήμου μας στις ρυθμίσεις του ν. 4257/2014 (Ανθόπουλος Μιχαήλ του Χαράλαμπου)

Αριθμός Απόφασης:

125

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: