Εισήγηση περί της εισαγωγής οφειλέτη του Δήμου μας στις ρυθμίσεις του ν. 4257/2014 (Μπότης Παύλος του Γεωργίου

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

07/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: